Stichting SNS Fonds Grijpskerk

Het SNS fonds Grijpskerk is een “Anbi”, een algemeen nut beogende instelling en is al actief sinds 1999, het oprichtingsjaar.

Het fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Zij stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de samenleving en wel specifiek de samenleving van de regio. Zij is er voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

Juist op kleinschalig niveau zijn er vele initiatieven die (gelukkig) gespeend zijn van elke vorm van commercie, die opereren zonder enig commercieel of religieus doel. Echter charitatieve, culturele, sociale of educatieve projecten (zonder winstoogmerk) hebben vaak niet voldoende middelen om hun doelen te bereiken en komen daardoor moeilijk of geheel niet van de grond. Dergelijke projecten in de knop kunnen een beroep doen op de Stichting SNS Fonds teneinde te proberen met een financiële ondersteuning van dit Fonds het project te verwezenlijken.

Geregistreerde stichtingen en verenigingen in de dorpen Grijpskerk, Kommerzijl, Lauwerzijl, Munnekezijl, Niezijl , Pieterzijl en Visvliet die een project op stapel willen zetten en waar financiële middelen ontbreken, kunnen via deze website met ons contact opnemen door het invullen en verzenden van een door ons op de website geplaatst contactformulier.

Komt uw initiatief in aanmerking?

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning?

Meer informatie