Wat steunen wij

De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere initiatieven. In principe wil het Fonds vooral aanvragen honoreren van projecten in de dop. Projecten in een voorbereidende fase, geen projecten die al bijna gereed zijn.

Overigens mag de signatuur van de projecten divers van aard zijn. Projecten met een sociaal maatschappelijk of ideƫel karakter, dan wel concreet gericht op kunst, cultuur (inclusief onderhoud van nationaal erfgoed), sport, educatie of milieu kunnen met hun aanvraag bij het Fonds terecht.

Wel moeten de stichtingen en de verenigingen gevestigd zijn in de eerder genoemde dorpen en moeten de verenigingen en stichtingen aan kunnen tonen dat het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden.

Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning door het Fonds betreft een bepaalde periode en zal nooit van een permanent karakter zijn.

In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van de Stichting SNS Fonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Tegen het besluit staat geen beroepsmogelijkheid open.

Kom met ons in contact