Stichting SNS Fonds Grijpskerk

Het SNS Fonds Grijpskerk is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling en is actief sinds 1999, het oprichtingsjaar.

Het fonds is ontstaan in 1999 bij de fusie van de Bondsspaarbank Noord en West Groningen NV te Grijpskerk (voorheen Bondsspaarbank Westerkwartier) met de SNS Bank. Bij de fusie zijn de beide banken overeengekomen dat het vermogen van de bank in Grijpskerk in een goede doelen stichting “ANBI” zou worden gestort met als naam Stichting SNS Fonds Grijpskerk. Het bestuur van de bank uit Grijpskerk werd bij de oprichting van de stichting SNS Fonds benoemd tot bestuur van de stichting. Na een aantal jaren stapte SNS bank uit het SNS Fonds en werd de door SNS benoemde secretaris/penningmeester door het zittende bestuur tot bestuurslid benoemd en behield zijn functie. Vanaf dat moment was Stichting SNS Fonds een zelfstandige stichting.

Het SNS Fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het SNS Fonds wil steun bieden aan verenigingen en stichtingen in het voormalige werkgebied van de bank, de plaatsen Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet, Munnekezijl en Lauwerzijl (daar waar het vermogen ook is opgebouwd). Zij stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de samenleving en wel specifiek de samenleving in de voornoemde plaatsen. Zij is er voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

Juist op kleinschalig niveau zijn er vele initiatieven die (gelukkig) gespeend zijn van elke vorm van commercie, die opereren zonder enig commercieel of religieus doel. Echter charitatieve, culturele, sociale of educatieve projecten (zonder winstoogmerk) hebben vaak niet voldoende middelen om hun doelen te bereiken. Derhalve kan het SNS Fonds Grijpskerk wellicht financiële steun bieden en kan het project worden verwezenlijkt. Geregistreerde stichtingen uit voornoemde plaatsen die een project op stapel willen zetten en waar financiële middelen ontbreken kunnen via deze website met ons contact opnemen door het invullen en verzenden van het door ons op de website geplaatste contactformulier.

Komt uw initiatief in aanmerking?

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning? Kijk op wat steunen wij voor meer informatie.