Wat steunen wij niet

Hoewel het SNS Fonds Grijpskerk openstaat voor een variëteit aan initiatieven, wordt niet elke aanvraag in behandeling genomen. Daarom adviseren wij u graag ons beknopt aanvraagformulier op de website in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan zeker bericht of uw aanvraag definitief kan worden ingediend en welke stukken u bij moet sluiten.

Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking. Dit geldt tevens voor projecten van overheden en (overheids-)instellingen en voor projecten met overwegend commerciële, politieke of religieuze doelstellingen.

Ook projecten van instellingen die beschikken over vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Bij onjuiste projectinformatie, dan wel het niet besteden van de financiële middelen conform de aanvraag, geeft het bestuur van de stichting SNS Fonds Grijpskerk het recht restitutie van de vereiste bijdrage te eisen.