Wat steunen wij

De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere initiatieven. In principe wil het Fonds vooral aanvragen honoreren van projecten in de dop. Projecten in een voorbereidende fase, geen projecten die al bijna af zijn.

Overigens mag de signatuur van de projecten divers van aard zijn. Projecten met een sociaal maatschappelijk of ideƫel karakter, dan wel concreet gericht op kunst, cultuur (inclusief onderhoud van nationaal erfgoed), sport, educatie of milieu kunnen met hun aanvraag bij het Fonds terecht. Wel moeten de stichtingen of verenigingen ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en door middel van een begroting aantonen dat het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden.

Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning door het Fonds betreft een bepaalde periode en zal nooit van een permanent karakter zijn. Aanvragen voor jaarlijkse exploitatie tekorten of aanvragen inzake instandhouding van een vereniging of stichting vallen buiten de doelgroep.

In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van de stichting SNS Fonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Tegen het besluit van het bestuur van het SNS Fonds Grijpskerk staat geen beroepsmogelijkheid open.

Kom met ons in contact

Wilt u een aanvraag indienen, kijk op kom met ons in contact voor meer informatie.