Algemene voorwaarden

Indien u van mening bent dat uw project of initiatief aan alle genoemde criteria voldoet, is het zaak uw aanvraag aan ons op te sturen. U doet dat met het door ons op de website geplaatste indicatieve aanvraagformulier. De indicatieve aanvraag bevat gegevens welke volgens de nieuwe wet AVG (mei 2018) volgens bepaalde voorwaarden door het SNS Fonds Grijpskerk behandeld moeten worden en bewaard mogen blijven.

De gegevens van de indicatieve aanvraag worden automatisch verzonden naar de secretaris/penningmeester van het SNS Fonds Grijpskerk. Ditzelfde gebeurt met de aanvraag. De gegevens worden vervolgens beoordeeld en gearchiveerd door de secretaris/penningmeester. Hierna krijgen de bestuursleden van het SNS Fonds Grijpskerk toegang tot de door u aangeleverde gegevens, waarbij tevens een kopie wordt opgeslagen bij onze externe dataverwerker. Door het verzenden van het indicatieve aanvraag formulier geeft u expliciet toestemming tot het verwerken en archiveren van de door u ingevoerde gegevens.

U heeft het recht om het SNS Fonds Grijpskerk te verzoeken om de persoonsgegevens die u heeft verzonden te laten vernietigen. Dit kunt u doen door dit per e-mail aan ons kenbaar te maken via het volgende emailadres van de secretaris/penningmeester. Het SNS Fonds Grijpskerk zal u berichten als de persoonsgegevens verwijderd zijn, uit zowel het fysieke archief van het SNS Fonds Grijpskerk als het digitale archief van onze externe dataverwerker